Sajt dizajnirao i kreirao connect.in.rsИнфо табла

Почетком јула 1903. године, радници „Београдске варошке железнице“ (како се тада званично звала организација за изградњу и експлоатацију трамвајских линија, основана 1892. године – данас Јавно комунално предузеће Градско саобраћајно предузеће „Београд“) донели су одлуку о оснивању Удружења трамвајских радника, изабрали привремену управу и надзорни одбор. Већ 6. јула 1903. године, Управа је саставила нацрт Правила; документа који је утврдио организацију и задатке новооснованог Удружења.

Удружење трамвајских радника почело је редовно да ради 24. јула 1903. године, када је на збору чланова одлучено да се прикључи Радничком савезу (првој, и до 1919. године, јединој синдикалној централи у Србији). У годинама које су уследиле, Синдикат се борио за повећање зарада, ограничавање радног времена, остваривање радничких права, а против незаконитог отпуштања радника, неисплаћивања надница и прековременог рада.

У априлу 1919. године, конституисан је Савез саобраћајних и транспортних радника, у оквиру кога је деловала Секција трамвајских радника. Септембра 1936. године, Савез је Београдској општини поднео нацрт првог колективног уговора за сва комунална предузећа Београда. У то време, 70% радника и службеника „Дирекције трамваја и осветљења“ (предузећа које је наследило „Београдску варошку железницу“) било је синдикално организовано.

Након Другог светског рата, основни правци активности Синдикалне организације били су усмерени ка реализовању задатака по плану реконструкције и изградње порушене електричне мреже и пруга, као и оспособљавању возног парка. У овом периоду основани су и деловали у оквиру Синдикалне организације: Актив Црвеног крста, Каса узајамне помоћи (1958), Удружење возача и радника одржавања (1977) и Актив жена (1985) .

Нови Статут, донет 1. јануара 1990. године, мења унутрашњу организацију Предузећа. Име колектива се мења у Градско саобраћајно предузеће „Београд“, а Синдикална организација приступа Самосталном синдикату. У Већу Самосталног синдиката Београда, 9. децембра 1994. године, потписан је први Појединачни колективни уговор за ГСП „Београд“ .

Дугогодишњом борбом и залагањем Синдикалне организације ЈКП ГСП „Београд“, уз све испољене слабости и промашаје, очувано је предузеће које постоји више од једног века. Синдикат, данас снажније него икада, наставља да се бори за побољшање социјално-материјалног положаја запослених и услова рада, а своју репрезентативност и статус највеће синдикалне организације у комуналном систему Београда (преко 2.500 чланова) користи како би, кроз колективно преговарање и социјални дијалог, допринео очувању стечених права за раднике, али и унапређењу транспортне услуге у јавном градском превозу за све Београђане и њихове госте.